Każdego roku firma Education First publikuje raport umiejętności posługiwania się językiem angielskim w różnych częściach świata. Według ostatniego z nich jasno wynika, że nauka an...