Asertywne podejście do naszych drugich połówek to stosunkowo nowy “wynalazek”. Do niedawna godziłyśmy się na to, by nasze związki z biegiem lat po prostu się wypalały, ...