Nie tylko dzieci, ale również rodzice bardzo często zapominają o profilaktyce stomatologicznej. Często może się to wiązać z niewiedzą na temat działań tego typu, a czasem ze zwycza...